Tumenggung Tondha Nagara (Reksa Dipraja), Kanjeng Raden. (....]). Soka Nandhi / pengarang, Kanjeng Raden Tumenggung Tondha Nagara (Reksa Dipraja). [s.l. :: s.n.,.
Tumenggung Tondha Nagara (Reksa Dipraja), Kanjeng Raden. Soka Nandhi / pengarang, Kanjeng Raden Tumenggung Tondha Nagara (Reksa Dipraja). [s.l. :: s.n.,, ....]
Tumenggung Tondha Nagara (Reksa Dipraja), Kanjeng Raden. Soka Nandhi / pengarang, Kanjeng Raden Tumenggung Tondha Nagara (Reksa Dipraja). [s.l. :: s.n.,, ....].