Machiavelli, Niccolo, 1469-1527; Noviatri. (2014). Sang Pangeran = The Prince : Niccolo Machiavelli ; penerjemah, Noviatri. Jakarta :: Elex Media Komputindo,.
Machiavelli, Niccolo, 1469-1527; Noviatri. Sang Pangeran = The Prince : Niccolo Machiavelli ; penerjemah, Noviatri. Jakarta :: Elex Media Komputindo,, 2014
Machiavelli, Niccolo, 1469-1527; Noviatri. Sang Pangeran = The Prince : Niccolo Machiavelli ; penerjemah, Noviatri. Jakarta :: Elex Media Komputindo,, 2014.