Shin; Cho Reny; Shin. (2011.). Hello shinee / Shin ; editor, Cho Reny. Jakarta :: Gagas Media,.
Shin; Cho Reny; Shin. Hello shinee / Shin ; editor, Cho Reny. Jakarta :: Gagas Media,, 2011.
Shin; Cho Reny; Shin. Hello shinee / Shin ; editor, Cho Reny. Jakarta :: Gagas Media,, 2011..