Chiang, Chung-Cheng. (1963). Sowjet Rusia di Tiongkok / dikarang oleh Chiang Chung-Cheng (Chiang Kai-Shek). Kuala Lumpur :: Solai,.
Chiang, Chung-Cheng. Sowjet Rusia di Tiongkok / dikarang oleh Chiang Chung-Cheng (Chiang Kai-Shek). Kuala Lumpur :: Solai,, 1963
Chiang, Chung-Cheng. Sowjet Rusia di Tiongkok / dikarang oleh Chiang Chung-Cheng (Chiang Kai-Shek). Kuala Lumpur :: Solai,, 1963.