Xu, Pingchang; Zhang, Shaoning; Wang, Mingjie; Yu, Ling; White, Paul. (2008.). Chinese auspicious pictures / photographs by, Xu Pingchang ; translated by Zhang Shaoning, Wang Mingjie ; english text edited by, Paul White, Yu Ling. Beijing, China :: Foreign Languages Press,.
Xu, Pingchang; Zhang, Shaoning; Wang, Mingjie; Yu, Ling; White, Paul. Chinese auspicious pictures / photographs by, Xu Pingchang ; translated by Zhang Shaoning, Wang Mingjie ; english text edited by, Paul White, Yu Ling. Beijing, China :: Foreign Languages Press,, 2008.
Xu, Pingchang; Zhang, Shaoning; Wang, Mingjie; Yu, Ling; White, Paul. Chinese auspicious pictures / photographs by, Xu Pingchang ; translated by Zhang Shaoning, Wang Mingjie ; english text edited by, Paul White, Yu Ling. Beijing, China :: Foreign Languages Press,, 2008..