Gallo, Carmine; Harsono; Purba, Sem Sahala. (2009). 10 Rahasia sederhana para pembicara bisnis terhebat di dunia / Carmine Gallo ; pengalih bahasa, Harsono ; penyunting, Sem Sahala Purba. Jakarta :: Bhuana Ilmu Populer,.
Gallo, Carmine; Harsono; Purba, Sem Sahala. 10 Rahasia sederhana para pembicara bisnis terhebat di dunia / Carmine Gallo ; pengalih bahasa, Harsono ; penyunting, Sem Sahala Purba. Jakarta :: Bhuana Ilmu Populer,, 2009
Gallo, Carmine; Harsono; Purba, Sem Sahala. 10 Rahasia sederhana para pembicara bisnis terhebat di dunia / Carmine Gallo ; pengalih bahasa, Harsono ; penyunting, Sem Sahala Purba. Jakarta :: Bhuana Ilmu Populer,, 2009.