Xiang, Hongjia; Ye, Xingsheng; Xiang, Hongjia; Information Office of the State Council People's Republic of China. (2002). Collections of Tibetan folk works of art / compiler, Ye Xingsheng ; translator, Xiang Hongjia ; compiled by Information Office of the State Council People's Republic of China. Beijing :: China Intercontinental Press,.
Xiang, Hongjia; Ye, Xingsheng; Xiang, Hongjia; Information Office of the State Council People's Republic of China. Collections of Tibetan folk works of art / compiler, Ye Xingsheng ; translator, Xiang Hongjia ; compiled by Information Office of the State Council People's Republic of China. Beijing :: China Intercontinental Press,, 2002
Xiang, Hongjia; Ye, Xingsheng; Xiang, Hongjia; Information Office of the State Council People's Republic of China. Collections of Tibetan folk works of art / compiler, Ye Xingsheng ; translator, Xiang Hongjia ; compiled by Information Office of the State Council People's Republic of China. Beijing :: China Intercontinental Press,, 2002.