ABDUL Majid An-Najjar. (2002). Kebebasan berfikir dalam Islam : upaya mempersatukan visi pemikiran dalam Islam / Abdul Majid An-Najjar. Jakarta :: Pustaka Firdaus,.
ABDUL Majid An-Najjar. Kebebasan berfikir dalam Islam : upaya mempersatukan visi pemikiran dalam Islam / Abdul Majid An-Najjar. Jakarta :: Pustaka Firdaus,, 2002
ABDUL Majid An-Najjar. Kebebasan berfikir dalam Islam : upaya mempersatukan visi pemikiran dalam Islam / Abdul Majid An-Najjar. Jakarta :: Pustaka Firdaus,, 2002.