Emma L.; Hadi Winarno; Emma L.. (2008.). Oasis : Proklamasi sebatas nasi 14/08/2004 [ Rekaman vidio] / Exsekutif producer, Hadi Winarno ; Aktivis sosial, Emma L. Jakarta :: Metrotv,.
Emma L.; Hadi Winarno; Emma L.. Oasis : Proklamasi sebatas nasi 14/08/2004 [ Rekaman vidio] / Exsekutif producer, Hadi Winarno ; Aktivis sosial, Emma L. Jakarta :: Metrotv,, 2008.
Emma L.; Hadi Winarno; Emma L.. Oasis : Proklamasi sebatas nasi 14/08/2004 [ Rekaman vidio] / Exsekutif producer, Hadi Winarno ; Aktivis sosial, Emma L. Jakarta :: Metrotv,, 2008..