Al Baghdadi, Abdurrahman; Islisyah Asman; Rahmat Kurnia. (2004). Seni dalam pandangan Islam : seni vokal musik & tari / Abdurrahman Al Baghdadi ; penyunting, Islisyah Asman, Rahmad Kurnia. Jakarta :: Gema Insani,.
Al Baghdadi, Abdurrahman; Islisyah Asman; Rahmat Kurnia. Seni dalam pandangan Islam : seni vokal musik & tari / Abdurrahman Al Baghdadi ; penyunting, Islisyah Asman, Rahmad Kurnia. Jakarta :: Gema Insani,, 2004
Al Baghdadi, Abdurrahman; Islisyah Asman; Rahmat Kurnia. Seni dalam pandangan Islam : seni vokal musik & tari / Abdurrahman Al Baghdadi ; penyunting, Islisyah Asman, Rahmad Kurnia. Jakarta :: Gema Insani,, 2004.