Hoevell, W.R. Van. (). Nieuw gebouwde kerk te Cheribon / W.R. Van Hoevell. Batavia ;: Ter lands-Drukkerij, 4c 1843.
Hoevell, W.R. Van. Nieuw gebouwde kerk te Cheribon / W.R. Van Hoevell. Batavia ;: Ter lands-Drukkerij, 4c 1843,
Hoevell, W.R. Van. Nieuw gebouwde kerk te Cheribon / W.R. Van Hoevell. Batavia ;: Ter lands-Drukkerij, 4c 1843, .