Yoyo S.; Yoyo S.. (1998). Karaoke tarling dangdut [rekaman suara] / Yoyo S....[et al.]. Jakarta :: Dian Records,.
Yoyo S.; Yoyo S.. Karaoke tarling dangdut [rekaman suara] / Yoyo S....[et al.]. Jakarta :: Dian Records,, 1998
Yoyo S.; Yoyo S.. Karaoke tarling dangdut [rekaman suara] / Yoyo S....[et al.]. Jakarta :: Dian Records,, 1998.