Syafri Sairin; Singarimbun, Masri. (1995.). Lika-liku kehidupan buruh perempuan : hasil penelitian kehidupan buruh perempuan / penyunting & editor, Masri Singarimbun, Sjafri Sairin. Yogyakarta :: Pustaka Pelajar,.
Syafri Sairin; Singarimbun, Masri. Lika-liku kehidupan buruh perempuan : hasil penelitian kehidupan buruh perempuan / penyunting & editor, Masri Singarimbun, Sjafri Sairin. Yogyakarta :: Pustaka Pelajar,, 1995.
Syafri Sairin; Singarimbun, Masri. Lika-liku kehidupan buruh perempuan : hasil penelitian kehidupan buruh perempuan / penyunting & editor, Masri Singarimbun, Sjafri Sairin. Yogyakarta :: Pustaka Pelajar,, 1995..