Sutan Sulaeman; Sutan Sulaeman. (1994). Tuhan [rekaman suara] / Sutan Sulaeman. Jakarta :: Puspita Records,.
Sutan Sulaeman; Sutan Sulaeman. Tuhan [rekaman suara] / Sutan Sulaeman. Jakarta :: Puspita Records,, 1994
Sutan Sulaeman; Sutan Sulaeman. Tuhan [rekaman suara] / Sutan Sulaeman. Jakarta :: Puspita Records,, 1994.