Yoyo S.; Yoyo S.. (1992.). Tetes banyu mata [rekaman suara] : tarling teng dung / Yoyo S...[et al.]. Jakarta :: Dian Records,.
Yoyo S.; Yoyo S.. Tetes banyu mata [rekaman suara] : tarling teng dung / Yoyo S...[et al.]. Jakarta :: Dian Records,, 1992.
Yoyo S.; Yoyo S.. Tetes banyu mata [rekaman suara] : tarling teng dung / Yoyo S...[et al.]. Jakarta :: Dian Records,, 1992..