Mia Amore. (2006). Sms flirting / penyusun, Mia Amore. Jakarta :: GagasMedia,.
Mia Amore. Sms flirting / penyusun, Mia Amore. Jakarta :: GagasMedia,, 2006
Mia Amore. Sms flirting / penyusun, Mia Amore. Jakarta :: GagasMedia,, 2006.