Balai Kajian Sejarah dan NIlai Tradisional. (). Buletin Jarahnitra 1990-1991. Jogyakarta :: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990-1991.
Balai Kajian Sejarah dan NIlai Tradisional. Buletin Jarahnitra 1990-1991. Jogyakarta :: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990-1991,
Balai Kajian Sejarah dan NIlai Tradisional. Buletin Jarahnitra 1990-1991. Jogyakarta :: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1990-1991, .