Cut Zahrina; Amirul Hadi; Istiqamah. (2009). Tauhid dan thaharah : (kajian kontemporer naskah kuno Akhbarul Karim) / alih aksara, alih bahasa dan pengkajian, Cut Zahrina, Istiqamah ; editor, Amirul Hadi. Banda Aceh :: Badan Pelestaraian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh,.
Cut Zahrina; Amirul Hadi; Istiqamah. Tauhid dan thaharah : (kajian kontemporer naskah kuno Akhbarul Karim) / alih aksara, alih bahasa dan pengkajian, Cut Zahrina, Istiqamah ; editor, Amirul Hadi. Banda Aceh :: Badan Pelestaraian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh,, 2009
Cut Zahrina; Amirul Hadi; Istiqamah. Tauhid dan thaharah : (kajian kontemporer naskah kuno Akhbarul Karim) / alih aksara, alih bahasa dan pengkajian, Cut Zahrina, Istiqamah ; editor, Amirul Hadi. Banda Aceh :: Badan Pelestaraian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh,, 2009.