Totok Jumantoro. (2001.). Psikologi dakwah : dengan aspek-aspek kejiwaan yang qur'ani / Totok Jumantoro. Jakarta :: Amzah,.
Totok Jumantoro. Psikologi dakwah : dengan aspek-aspek kejiwaan yang qur'ani / Totok Jumantoro. Jakarta :: Amzah,, 2001.
Totok Jumantoro. Psikologi dakwah : dengan aspek-aspek kejiwaan yang qur'ani / Totok Jumantoro. Jakarta :: Amzah,, 2001..