Rain Chudori - Soerjoatmodjo. (2011.). Serdadu Kumbang / Rain Chudori - Soerjoatmodjo. Yogyakarta :: Gradien Mediatama,.
Rain Chudori - Soerjoatmodjo. Serdadu Kumbang / Rain Chudori - Soerjoatmodjo. Yogyakarta :: Gradien Mediatama,, 2011.
Rain Chudori - Soerjoatmodjo. Serdadu Kumbang / Rain Chudori - Soerjoatmodjo. Yogyakarta :: Gradien Mediatama,, 2011..