Sairin, Syafri; Sairin, Syafri. (1995). Liku-liku kehidupan buruh perempuan :hasil penelitian kehidupan buruh perempuan /penyunting editor, Sjafri Sairin. : Pustaka Pelajar ,.
Sairin, Syafri; Sairin, Syafri. Liku-liku kehidupan buruh perempuan :hasil penelitian kehidupan buruh perempuan /penyunting editor, Sjafri Sairin. : Pustaka Pelajar ,, 1995
Sairin, Syafri; Sairin, Syafri. Liku-liku kehidupan buruh perempuan :hasil penelitian kehidupan buruh perempuan /penyunting editor, Sjafri Sairin. : Pustaka Pelajar ,, 1995.