Brotoatmodjo, R. R.. ([19-?].). Garis-garis besar sedjarah terbaru / R. R. Brotoatmodjo. [s.l.] :: [s.n.],.
Brotoatmodjo, R. R.. Garis-garis besar sedjarah terbaru / R. R. Brotoatmodjo. [s.l.] :: [s.n.],, [19-?].
Brotoatmodjo, R. R.. Garis-garis besar sedjarah terbaru / R. R. Brotoatmodjo. [s.l.] :: [s.n.],, [19-?]..