Upacara penyematan satyalencana pepera kepada Frans Kasiepo kepada DPA oleh ketua DPA Wilopo bertempat di DPA, 20 Agustus 1977 [gambar]. (1977). : .
. Upacara penyematan satyalencana pepera kepada Frans Kasiepo kepada DPA oleh ketua DPA Wilopo bertempat di DPA, 20 Agustus 1977 [gambar]. : , 1977
. Upacara penyematan satyalencana pepera kepada Frans Kasiepo kepada DPA oleh ketua DPA Wilopo bertempat di DPA, 20 Agustus 1977 [gambar]. : , 1977.