RUSTAM Hakim. (). Rancangan visual lansekap jalan : Panduan Estetika Dinding Penghalang Kebisingan / Rustam Hakim. Jakarta :: Bumi Aksara, 2006.
RUSTAM Hakim. Rancangan visual lansekap jalan : Panduan Estetika Dinding Penghalang Kebisingan / Rustam Hakim. Jakarta :: Bumi Aksara, 2006,
RUSTAM Hakim. Rancangan visual lansekap jalan : Panduan Estetika Dinding Penghalang Kebisingan / Rustam Hakim. Jakarta :: Bumi Aksara, 2006, .