Suharyono. (1990). Geografi dalam dunia ilmu dan pengajaran sekolah / oleh Suharyono. Semarang :: IKIP Semarang Press,.
Suharyono. Geografi dalam dunia ilmu dan pengajaran sekolah / oleh Suharyono. Semarang :: IKIP Semarang Press,, 1990
Suharyono. Geografi dalam dunia ilmu dan pengajaran sekolah / oleh Suharyono. Semarang :: IKIP Semarang Press,, 1990.