Fauzi Rizal; Fauzi Rizal; M. Rusli KarimM (Muhammad Rusli), 1952-. (1992). Dinamika ekonomi dan IPTEK dalam pembangunan / editor M. Rusli Karim, Fauzie Ridjal. Yogyakarta :: Tiara Wacana,.
Fauzi Rizal; Fauzi Rizal; M. Rusli KarimM (Muhammad Rusli), 1952-. Dinamika ekonomi dan IPTEK dalam pembangunan / editor M. Rusli Karim, Fauzie Ridjal. Yogyakarta :: Tiara Wacana,, 1992
Fauzi Rizal; Fauzi Rizal; M. Rusli KarimM (Muhammad Rusli), 1952-. Dinamika ekonomi dan IPTEK dalam pembangunan / editor M. Rusli Karim, Fauzie Ridjal. Yogyakarta :: Tiara Wacana,, 1992.