Sapardi Djoko Damono, 1940-2020 penulis penerjemah penulis penerjemah. (2000). Ayat-ayat api : kumpulan sajak / Sapardi Djoko Damono. Jakarta :: Pustaka Firdaus,.
Sapardi Djoko Damono, 1940-2020 penulis penerjemah penulis penerjemah. Ayat-ayat api : kumpulan sajak / Sapardi Djoko Damono. Jakarta :: Pustaka Firdaus,, 2000
Sapardi Djoko Damono, 1940-2020 penulis penerjemah penulis penerjemah. Ayat-ayat api : kumpulan sajak / Sapardi Djoko Damono. Jakarta :: Pustaka Firdaus,, 2000.