Abdullah bin Nuh. (1951). Dunia jang bagaimana dila'nat Tuhan ? : pendirian Islam terhadap keduniaan / oleh Abdullah Bin Nuh. Djakarta :: Pertjetakan Negara,.
Abdullah bin Nuh. Dunia jang bagaimana dila'nat Tuhan ? : pendirian Islam terhadap keduniaan / oleh Abdullah Bin Nuh. Djakarta :: Pertjetakan Negara,, 1951
Abdullah bin Nuh. Dunia jang bagaimana dila'nat Tuhan ? : pendirian Islam terhadap keduniaan / oleh Abdullah Bin Nuh. Djakarta :: Pertjetakan Negara,, 1951.