Asikin widjajakoesoemah, R. D.; Mohammad Saleh, R.; Asikin widjajakoesoemah, R. D.. (1960). Roetjatan sadjarah Soemedang : samemeh koempeni nepi ka tjampoerna/ dikoempuken koe Asikin widjajakoesoemah ; disoendakan koe R. Mohammad Saleh. Djakarta :: Firma Dana Guru,.
Asikin widjajakoesoemah, R. D.; Mohammad Saleh, R.; Asikin widjajakoesoemah, R. D.. Roetjatan sadjarah Soemedang : samemeh koempeni nepi ka tjampoerna/ dikoempuken koe Asikin widjajakoesoemah ; disoendakan koe R. Mohammad Saleh. Djakarta :: Firma Dana Guru,, 1960
Asikin widjajakoesoemah, R. D.; Mohammad Saleh, R.; Asikin widjajakoesoemah, R. D.. Roetjatan sadjarah Soemedang : samemeh koempeni nepi ka tjampoerna/ dikoempuken koe Asikin widjajakoesoemah ; disoendakan koe R. Mohammad Saleh. Djakarta :: Firma Dana Guru,, 1960.