Satjadibrata, R.; Satjadibrata, R.. (1941). Sari poestaka : tjoetatan tina boekoe-boekoe sareng poestakamangsa wedalan Bale Poestaka : djilid ka I / kenging ngempelkeun R. Satjadibrata. Batavia :: Bale Poestaka,.
Satjadibrata, R.; Satjadibrata, R.. Sari poestaka : tjoetatan tina boekoe-boekoe sareng poestakamangsa wedalan Bale Poestaka : djilid ka I / kenging ngempelkeun R. Satjadibrata. Batavia :: Bale Poestaka,, 1941
Satjadibrata, R.; Satjadibrata, R.. Sari poestaka : tjoetatan tina boekoe-boekoe sareng poestakamangsa wedalan Bale Poestaka : djilid ka I / kenging ngempelkeun R. Satjadibrata. Batavia :: Bale Poestaka,, 1941.