Chardina, Dina; Chardina, Dina. (1999). QUICK course in microsoft office 97 / alih bahasa, Dina Chardina,. Jakarta :: Elex Media Komputindo,.
Chardina, Dina; Chardina, Dina. QUICK course in microsoft office 97 / alih bahasa, Dina Chardina,. Jakarta :: Elex Media Komputindo,, 1999
Chardina, Dina; Chardina, Dina. QUICK course in microsoft office 97 / alih bahasa, Dina Chardina,. Jakarta :: Elex Media Komputindo,, 1999.