Prawiro, Ruslan H. (1980). Ekonomi sumberdaya /Ruslan H. Prawiro. : Alumni,.
Prawiro, Ruslan H. Ekonomi sumberdaya /Ruslan H. Prawiro. : Alumni,, 1980
Prawiro, Ruslan H. Ekonomi sumberdaya /Ruslan H. Prawiro. : Alumni,, 1980.