Satjadibrata, R.. (1956). Kamus leutik Indonesia-Sunda djeung Sunda-Indonesia / beunang ngaratjik, R. Satjadibrata. Djakarta :: Dinas Penerbitan Balai Pustaka,.
Satjadibrata, R.. Kamus leutik Indonesia-Sunda djeung Sunda-Indonesia / beunang ngaratjik, R. Satjadibrata. Djakarta :: Dinas Penerbitan Balai Pustaka,, 1956
Satjadibrata, R.. Kamus leutik Indonesia-Sunda djeung Sunda-Indonesia / beunang ngaratjik, R. Satjadibrata. Djakarta :: Dinas Penerbitan Balai Pustaka,, 1956.