Verzameling van voorschriften tendienste van havenmeesters en als zoodanig fungeerende ambtenaren : L.P. Laatselijke Instructien, reglementen en bepalingen, M. Diverse voorschriften en bepalingen. (1907). Batavia :: Landsdrukkerij,.
. Verzameling van voorschriften tendienste van havenmeesters en als zoodanig fungeerende ambtenaren : L.P. Laatselijke Instructien, reglementen en bepalingen, M. Diverse voorschriften en bepalingen. Batavia :: Landsdrukkerij,, 1907
. Verzameling van voorschriften tendienste van havenmeesters en als zoodanig fungeerende ambtenaren : L.P. Laatselijke Instructien, reglementen en bepalingen, M. Diverse voorschriften en bepalingen. Batavia :: Landsdrukkerij,, 1907.