Satjadibrata, R.; Satjadibrata, R.. (1946). Dongeng-dongeng sasakala / kenging ngempelkeun, R. Satjadibrata. Djakarta :: Bale Poestaka,.
Satjadibrata, R.; Satjadibrata, R.. Dongeng-dongeng sasakala / kenging ngempelkeun, R. Satjadibrata. Djakarta :: Bale Poestaka,, 1946
Satjadibrata, R.; Satjadibrata, R.. Dongeng-dongeng sasakala / kenging ngempelkeun, R. Satjadibrata. Djakarta :: Bale Poestaka,, 1946.