Ara, L.K.(Lesek Keti),1937-. (1983). Senjata pusaka kita /oleh L.K. Ara. Jakarta :: Karya Indah,.
Ara, L.K.(Lesek Keti),1937-. Senjata pusaka kita /oleh L.K. Ara. Jakarta :: Karya Indah,, 1983
Ara, L.K.(Lesek Keti),1937-. Senjata pusaka kita /oleh L.K. Ara. Jakarta :: Karya Indah,, 1983.