Djoko Marihandono; Harto Juwono, 1967-; Yusana Sasanti Dadtun. (2008.). Sultan Hamengku Buwono II : pembela tradisi dan kekuasaan Jawa / Djoko Marihandono, Harto Juwono ; editor, Yusana Sasanti Dadtun ; sambutan, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Yogyakarta :: Banjar Aji Production,.
Djoko Marihandono; Harto Juwono, 1967-; Yusana Sasanti Dadtun. Sultan Hamengku Buwono II : pembela tradisi dan kekuasaan Jawa / Djoko Marihandono, Harto Juwono ; editor, Yusana Sasanti Dadtun ; sambutan, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Yogyakarta :: Banjar Aji Production,, 2008.
Djoko Marihandono; Harto Juwono, 1967-; Yusana Sasanti Dadtun. Sultan Hamengku Buwono II : pembela tradisi dan kekuasaan Jawa / Djoko Marihandono, Harto Juwono ; editor, Yusana Sasanti Dadtun ; sambutan, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Yogyakarta :: Banjar Aji Production,, 2008..