Tolstoy, Leo. (1941). Dadi pangan setan / eperidan saking dongeng anggitanipoen, Leo Tolstoy. Batavia-C. :: Bale Poestaka,.
Tolstoy, Leo. Dadi pangan setan / eperidan saking dongeng anggitanipoen, Leo Tolstoy. Batavia-C. :: Bale Poestaka,, 1941
Tolstoy, Leo. Dadi pangan setan / eperidan saking dongeng anggitanipoen, Leo Tolstoy. Batavia-C. :: Bale Poestaka,, 1941.