Ismanto; OK. Surya Mataram; Ismanto; Susilo, Haji. (2007). 14 Bintang Keroncong [rekaman suara] vol.3. Jakarta :: Gema Nda Pertiwi,.
Ismanto; OK. Surya Mataram; Ismanto; Susilo, Haji. 14 Bintang Keroncong [rekaman suara] vol.3. Jakarta :: Gema Nda Pertiwi,, 2007
Ismanto; OK. Surya Mataram; Ismanto; Susilo, Haji. 14 Bintang Keroncong [rekaman suara] vol.3. Jakarta :: Gema Nda Pertiwi,, 2007.