U. S. News. (1985). Washington :: U. S. News & World Report,.
. U. S. News. Washington :: U. S. News & World Report,, 1985
. U. S. News. Washington :: U. S. News & World Report,, 1985.