Gorky, Maxim; Bakhtiar, Khadri. (1963). Membalas dendam :kumpulan tjerita pendek jang dipilih dari kumpulannja Tales of Italy /Maxim Gorky ; susunan dan terdjemahan Chadri Bachtiar. : Nusantara,.
Gorky, Maxim; Bakhtiar, Khadri. Membalas dendam :kumpulan tjerita pendek jang dipilih dari kumpulannja Tales of Italy /Maxim Gorky ; susunan dan terdjemahan Chadri Bachtiar. : Nusantara,, 1963
Gorky, Maxim; Bakhtiar, Khadri. Membalas dendam :kumpulan tjerita pendek jang dipilih dari kumpulannja Tales of Italy /Maxim Gorky ; susunan dan terdjemahan Chadri Bachtiar. : Nusantara,, 1963.