Supardan, O. (1951). Pelbagai masakan sederhana / O. Supardan. Djakarta :: Jajasan Pembangunan,.
Supardan, O. Pelbagai masakan sederhana / O. Supardan. Djakarta :: Jajasan Pembangunan,, 1951
Supardan, O. Pelbagai masakan sederhana / O. Supardan. Djakarta :: Jajasan Pembangunan,, 1951.