Momon Wirakusumah, R.; Buldan Djajawiguna, J.. (1957.). Kandaga-B / disusunku R. Momon Wirakusumah, J. Buldan Djajawiguna. Bandung :: Ganaco,.
Momon Wirakusumah, R.; Buldan Djajawiguna, J.. Kandaga-B / disusunku R. Momon Wirakusumah, J. Buldan Djajawiguna. Bandung :: Ganaco,, 1957.
Momon Wirakusumah, R.; Buldan Djajawiguna, J.. Kandaga-B / disusunku R. Momon Wirakusumah, J. Buldan Djajawiguna. Bandung :: Ganaco,, 1957..