Antwoord van den directeur der Centrale Kas op de tegen de door hem voorgestelde reorganisatie van het Volksbankwezen door bankbesturen, hoofden van Gewestelijk Bestuur en de vereeniging van Administrateurs en adjunct-administrateurs voorgebrachte bezwaren. (1932). : [s.n.],.
. Antwoord van den directeur der Centrale Kas op de tegen de door hem voorgestelde reorganisatie van het Volksbankwezen door bankbesturen, hoofden van Gewestelijk Bestuur en de vereeniging van Administrateurs en adjunct-administrateurs voorgebrachte bezwaren. : [s.n.],, 1932
. Antwoord van den directeur der Centrale Kas op de tegen de door hem voorgestelde reorganisatie van het Volksbankwezen door bankbesturen, hoofden van Gewestelijk Bestuur en de vereeniging van Administrateurs en adjunct-administrateurs voorgebrachte bezwaren. : [s.n.],, 1932.