Yuni Astuti; Sri Wahyuni. (1999). Adigatra IPA / Yuni Astuti, Sri Wahyuni. Klaten :: Intan Pariwara,.
Yuni Astuti; Sri Wahyuni. Adigatra IPA / Yuni Astuti, Sri Wahyuni. Klaten :: Intan Pariwara,, 1999
Yuni Astuti; Sri Wahyuni. Adigatra IPA / Yuni Astuti, Sri Wahyuni. Klaten :: Intan Pariwara,, 1999.