Jumari H. Ismanto; Jumari Ismanto, H. (1982.). Peranan wanita dalam pembangunan bangsa menurut Islam / oleh Jumari H. Ismanto. Surabaya :: Bina Ilmu,.
Jumari H. Ismanto; Jumari Ismanto, H. Peranan wanita dalam pembangunan bangsa menurut Islam / oleh Jumari H. Ismanto. Surabaya :: Bina Ilmu,, 1982.
Jumari H. Ismanto; Jumari Ismanto, H. Peranan wanita dalam pembangunan bangsa menurut Islam / oleh Jumari H. Ismanto. Surabaya :: Bina Ilmu,, 1982..