Satjadibrata, R.; Satjadibrata, R.. (1937). Sari poestaka : tjoetatan tina boekoe-boekoe sareng poestakamangsa wedalan Bale Poestaka : djilid ka I / kenging ngempelkeun R. Satjadibrata. Batavia-C. :: Bale Poestaka,.
Satjadibrata, R.; Satjadibrata, R.. Sari poestaka : tjoetatan tina boekoe-boekoe sareng poestakamangsa wedalan Bale Poestaka : djilid ka I / kenging ngempelkeun R. Satjadibrata. Batavia-C. :: Bale Poestaka,, 1937
Satjadibrata, R.; Satjadibrata, R.. Sari poestaka : tjoetatan tina boekoe-boekoe sareng poestakamangsa wedalan Bale Poestaka : djilid ka I / kenging ngempelkeun R. Satjadibrata. Batavia-C. :: Bale Poestaka,, 1937.