Satjadibrata, R.; Satjadibrata, R.. (1936). Sari poestaka : tjoetatan tina boekoe-boekoe sareng poestakamangsa wedalan Bale Poestaka : djilid ka I / kenging ngempelkeun R. Satjadibrata. Batavia-C. :: Bale Poestaka,.
Satjadibrata, R.; Satjadibrata, R.. Sari poestaka : tjoetatan tina boekoe-boekoe sareng poestakamangsa wedalan Bale Poestaka : djilid ka I / kenging ngempelkeun R. Satjadibrata. Batavia-C. :: Bale Poestaka,, 1936
Satjadibrata, R.; Satjadibrata, R.. Sari poestaka : tjoetatan tina boekoe-boekoe sareng poestakamangsa wedalan Bale Poestaka : djilid ka I / kenging ngempelkeun R. Satjadibrata. Batavia-C. :: Bale Poestaka,, 1936.