Przeglad Geograficzny. (1954-). Warszawa :: [s.n.],.
. Przeglad Geograficzny. Warszawa :: [s.n.],, 1954-
. Przeglad Geograficzny. Warszawa :: [s.n.],, 1954-.