HAMALIK, Umar. (1993). Sistem pembelajaran jarak jauh dan pembinaan ketenagaan / Oemar Hamalik. Bandung :: Trigenda Karya,.
HAMALIK, Umar. Sistem pembelajaran jarak jauh dan pembinaan ketenagaan / Oemar Hamalik. Bandung :: Trigenda Karya,, 1993
HAMALIK, Umar. Sistem pembelajaran jarak jauh dan pembinaan ketenagaan / Oemar Hamalik. Bandung :: Trigenda Karya,, 1993.